foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » Taryfa za wodę i ścieki

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od dnia 29.05.2018r.


Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na okres 3 lat.

 

Zatwierdzona Taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 


Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od dnia 01.08.2017r. do 28.05.2018r.


Uchwałą Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 czerwca 2017r., zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.


Taryfa obowiązuje od dnia 01.08.2017r. do dnia 28.05.2018r.Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.05.2017r. do 31.07.2017r.

 

Uchwałą Nr XXXVI/240/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017r., przedłużony został czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się na okres od 01 maja 2017r. do dnia 31 lipca 2017r.


Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.05.2016r. do 30.04.2017r.

 

Uchwałą Nr XXII/147/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2016r., zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Taryfa obowiązuje od 01 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia  2017r.  

 

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.02.2015r. do 31.01.2016r.

 

Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 grudnia 2014r., zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2015r. do dnia 31 stycznia 2016r.  

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwałą Nr XLV/321/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2013r., przedłużony został czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się na okres od 01 lutego 2014r. do dnia 31 stycznia 2015r. 

 

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.02.2013r. do 31.01.2014r.

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.02.2012r. do 31.01.2013r.

Taryfa za ścieki i ścieki opadowe SSEMP Podstrefy Nowogrodziec od 01.08.2011r. do 31.01.2012r.