foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » Przyłącza wodno-kanalizacyjne

Jak wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjne

 

1. Wystąpić do Spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu o wydanie wstępnych warunków technicznych (WWT) do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dołączyć załączniki:

 

a) 2 szt. aktualnego podkładu geodezyjnego ze Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w skali 1:500, 1:1000 (wydanego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia),

b) w przypadku braku sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie działki objętej wnioskiem - należy dodatkowo przedłożyć mapę - ksero miejscowego planu zagospodarowania terenu - z właściwej gminy 1 szt.

 

2. Zgodnie z wydanymi WWT należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłączy wod.- kan.

 

3. Projekt techniczny (PT) przyłączy wod.- kan. należy uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie.

 

4. Wykonać przyłącze i zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym w Hydro-Tech Sp. z o.o. oraz zawrzeć umowę na dostawę wody na cele budowlane lub podpisać umowę – zlecenie na odpłatne wykonanie przyłączy przez Spółkę Hydro-Tech.

 

5. Przed zamieszkaniem należy zgłosić przyłącza wod.-kan. do odbioru końcowego w naszym przedsiębiorstwie wraz z następującymi załącznikami:

 

a) projekt budowlany - część sanitarna,

b) mapy inwentaryzacji powykonawczej przyłączy z naniesionym budynkiem,

c) akt notarialny własności nieruchomości,

d) osoby fizyczne-dowód osobisty, podmioty gospodarcze: wypis z ewidencji działalności gospodarczej (KRS), REGON, NIP.

 

6. Zawrzeć umowę z Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu na docelową dostawę wody i odbiór ścieków.