foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych

 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z  2005r. nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) osoby posiadające szambo zobowiązane są do podpisania Umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi Firmami.

Nie wywiązanie się z obowiązków określonych w Ustawie zagrożone jest karą grzywny.

 

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest na wezwanie Urzędników przedłożyć rachunki za wywóz nieczystości ciekłych. Oprócz rachunków, należy posiadać umowę odbioru nieczystości podpisaną z Firmą uprawnioną do wywozu nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

 

 

Zgłoszenie wywozu nieczystości ciekłych nasza Spółka przyjmuje

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

pod numerem telefonu 75/734 9603 oraz 75/734 9606.