foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » Protokoły z badania wody i ścieków

Parametry wody

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że woda uzdatniona odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).


Poniżej prezentujemy Państwu wyniki badań jakości wody, wykonywanych w ramach monitoringu  kontrolnego (czerwiec 2024r.):

Wyniki badań ścieków

Hydro-Tech Sp. z o.o. informuje, że oczyszczone ścieki komunalne odprowadzane z Oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej 24, spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki badań ścieków: