foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA » AKTUALNOŚCI

Zabezpieczenie wodomierza przed zimą

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu apeluje i przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

 

W czasie zimy należy:

 

• zabezpieczyć pomieszczenia, w których zamontowany jest wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4 oC.

• zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający dokonanie odczytu,

• nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,

• nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,

• nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

• regularnie czyścić wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

 

Osoby, które z różnych powodów nie zastosowały się do powyższych wskazówek i sugestii muszą liczyć się z poniesieniem ewentualnych strat materialnych (wymiana wodomierza to koszt ok. 200 zł.), a czasem niezależnie od dostawcy z chwilowymi brakami w dostawie wody.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków "(…) odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie". Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.

  

 

Czego nie wrzucać do kanalizacji sanitarnej (toalety)

 

Dużym problemem prowadzącym do awarii (niedrożność rur kanalizacyjnych) jest wrzucanie do toalet rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.

 

DO TOALET I INNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH NIE WRZUCAMY:

- chusteczek nawilżanych i higienicznych,

- ręczników papierowych, szmat, ścierek,

- waty, podpasek, tamponów,

- pieluch,

- gazet,

- włosów,

- resztek jedzenia,

- leków, środków ochrony roślin,

- gruzu, kamieni, piachu i innych resztek po budowlanych,

- farb, lakierów,

- innych rzeczy powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.

 

Ścieki zawierające niepożądane przedmioty i substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów wodnych żyjących w wodach do których zrzucane są ścieki oczyszczone.

Substancje te hamują proces biologicznego oczyszczania ścieków,  przyczyniają się do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności oczyszczania ścieków oraz wzrostu kosztów usuwania odpadów z sieci kanalizacyjnej i w oczyszczalni ścieków.