foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Informacja dla Klientów

 

Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej: złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

Zapraszamy do siedziby Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00