foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » RPO WD

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz nekropolii na terenie Gminy Nowogrodziec


Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0022/17

 

w ramach

Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”

Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne”

Poddziałania nr 2.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Beneficjent:

Hydro-Tech sp. z o.o.

 

Wartość Projektu:

567.345,37

 

Wkład Funduszy Europejskich:

392.067,94

 

Okres realizacji:

I kw 2019 – I kw 2020

 

Cel projektu:

usprawnienie realizacji procesów biznesowych obsługi klienta w zakresie usług publicznych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz zarządzania cmentarzami

 

Opis projektu:

Projekt jest samodzielną pod kątem operacyjności jednostką, nie jest częścią szerszej inwestycji. Efektem jego realizacji będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. W ramach projektu należy wyróżnić następujące czynności (zakupy, dostawy i usługi):

1.       Ekspertyzy, dokumentacja w tym studium wykonalności - Wykonanie inwentaryzacji 7 cmentarzy komunalnych z ewidencją grobów;

2.       Sprzęt IT - zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch zestawów inkasenckich do radiowego odczytu;

3.       Oprogramowanie:

a)       Oprogramowanie Zbyt Wody z licencją dla min 5 użytkowników wraz z migracją baz danych klientów (Program ma posiadać dodatkowo moduły e-BOK, e-Faktura oraz współpracować z radiowym odczytem wodomierz);

b)      Oprogramowanie do zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy;

c)       Oprogramowanie do administracji cmentarzami z możliwością e-usług.

4.       Nakładki na wodomierze - zakup 1500 szt. nakładek na wodomierze do odczytu radiowego.

5.       Wdrożenie e-usług, zakup systemu realizującego e-usługi - moduły:

          e-wodkan

          e-zgłoszenie

          e-cmentarze

6.       Zakup infrastruktury (wyposażenie serwerowni, urządzenia bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie skrzynek e-mail przed spamem, wyłudzeniami i złośliwym oprogramowaniem, wdrożenie).

a)       wyposażenie serwerowni;

b)      urządzenia bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;

c)       zabezpieczenie skrzynek e-mail przed spamem, wyłudzeniami i złośliwym oprogramowaniem;

d)      wdrożenie - prace konfiguracyjne oraz wdrożeniowe w zakresie uruchomienia systemów na platformach sprzętowych.

 

Zakupione w ramach projektu sprzęt, wyposażenie oraz wdrożone systemy teleinformatyczne będą zainstalowane w siedzibie przedsiębiorstwa Hydro-Tech Sp. z o.o. ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec. Zakupy zaplanowane w projekcie stanowią wydatki racjonalne (rzetelnie oszacowane), zasadne i niezbędne z punktu widzenia celów projektu.