foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » O SPÓŁCE » Tryb działania

Tryb działania

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu prowadzi swoją działalność w oparciu m.in. o:

 

- Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 r. z późn. zm.),

- Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
- Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.
   747 z późn. zm.),
- Umowa z dnia 6 stycznia 2000r. w sprawie powołania Spółki,
 

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki z dnia 14.09.2016r.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.