foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » O SPÓŁCE » Status Prawny

Status prawny

 
Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Firma pod którą Spółka działa:
"Hydro -Tech"
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wpis pod numerem KRS: 0000218357
 
Numer identyfikacyjny REGON: 230914302
 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 612-163-18-43
 
Kapitał zakładowy Spółki: 34.829.800,00 zł. od dnia 30.08.2018r.