foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH » O Projekcie

Budowa kolektora tłocznego

 

Ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowana będzie budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z SSE w Wykrotach przez miejscowości Godzieszów i Gierałtów do oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu.  

 

Inwestycja zapewni trwały rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Nowogrodziec oraz stworzy techniczne warunki umożliwiające podłączenie mieszkańców Wykrot, Godzieszowa, Gierałtowa i Nowogrodźca do kanalizacji sanitarnej co wpłynie na poprawę warunków życia. 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 11,2 km rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz budowę 3 przepompowni ścieków.

 

Całkowity koszt projektu wyniesie 4.806.427,92 zł., z tego koszty kwalifikowane to 3.780.104,85 zł. Pomoc finansowa z PROW została przyznana w kwocie 2.835.077,00 zł., tj. w wysokości 75,0% kosztów kwalifikowanych projektu.