administracja: gość | - Zaloguj

O Projekcie

Projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w Gminie Nowogrodziec na obszarze miasta Nowogrodziec oraz miejscowości Parzyce, Zebrzydowa, Milików, Gościszów i Gierałtów.
Cała infrastruktura kanalizacyjna planowana do budowy w ramach projektu zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 317 „Niecka zewnętrzno-sudecka Bolesławiec”.


Projektowana sieć przesyłowa kanalizacji sanitarnej przebiega w ciągach komunikacyjnych należących (lub administrowanych) do: Gminy Nowogrodziec, Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rakowicach Wielkich, Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Polskich Kolei Państwowych oraz właścicieli prywatnych.


Przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie budowy i przebudowy  oczyszczalni ścieków w odniesieniu do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Kwisa znajduje się częściowo w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.