foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » GALERIA ZDJĘĆ » Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 22.01.2010r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Dnia 22 stycznia 2010r. o godzinie 11.00 w auli Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Nowogrodźcu Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pan Jacek Ruchała oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Marek Mielczarek podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt projektu wyniesie 62.507.412,33 zł. brutto, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 37.218.040,49 zł., a pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu - 11.214.035,00 zł. Projekt pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" współfinansowany pezez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości 1650 m3/d, systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Nowogrodziec o długości 15,1 km oraz sieci wodociągowych w mieście Nowogrodźcu o długości 17,5 km.
Podpisanie Umowy
Pamiątkowe zdjęcie
Historyczne wydarzenie
Uczestnicy Uroczystości