administracja: gość | - Zaloguj

Jednostka Realizująca Projekt

 

Jednostka Realizująca Projekt została powołana na mocy Uchwały Zarządu z dnia 3 marca 2009r. w związku z przystąpieniem przez Spółkę do realizacji Projektu pod nazwą: "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec", który będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

 

Dnia 4 grudnia 2008r. Uchwałą nr 15/2008 Zgromadzenia Wspólników "Hydro-Tech" Spółka z o.o. w Nowogrodźcu powołany został Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO zaś  Uchwałą nr 16/2008 Zgromadzenia Wspólników "Hydro-Tech" Spółka z o.o. w Nowogrodźcu powołany został Zastepca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Vice MAO.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.