foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH » Aktualności

Zakończenie inwestycji

Do dnia 31.12.2010r. inwestor zakończył realizację inwestycji. Dnia 10 marca 2011r. obiekt został oddany do użytkowania.

Podpisanie Umowy na pełnienie Nadzoru Archeologicznego

 

Dnia 28 maja 2010r. w siedzibie Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu podpisana została umowa na usługi polegające na pracach związanych z pełnieniem nadzoru archeologicznego dla zadania pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca".

 

Funkcję nadzoru archeologicznego pełnić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Podpisanie Umowy na roboty budowlane

 

Dnia 6 maja 2010r. w siedzibie Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu podpisana została Umowa nr JRP/05/2010 na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca".

W wyniku ogłoszonego przetargu roboty budowlane powierzone będą Przedsiębiorstwu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "MELIOBUD", 59-730 Nowogrodziec, ul. Lubańska 42.

Podpisanie Umowy na usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Dnia 12 kwietnia 2010r. w siedzibie Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu podpisana została Umowa nr JRP/03/2010 na usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca".

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie firma SAFEGE S.A., Parc de I'lle, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja.

 

Ogłoszenie przetargu na budowę kolektora tłocznego

 

Dnia 19 marca 2010r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Budowę kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca dla zadania „Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Ogłoszenie przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Dnia 2 marca 2010r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW

 

Dnia 19 lutego 2010r. Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pan Jacek Ruchała podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem finansowania jest inwestycja pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gieratów do Nowogrodźca".

 

Całkowity koszt projektu wyniesie 4.806.427,92 zł., z tego koszty kwalifikowane to 3.780.104,85 zł. Pomoc finansowa z PROW została przyznana w kwocie 2.835.077,00 zł., tj. w wysokości 75,0% kosztów kwalifikowanych projektu.